Fakturačné údaje

Kontakt » Fakturačné údaje

Mgr. Slávka SLEBODNÍKOVÁ

Koceľova 1224/12                                                             

052 01 Spišská Nová Ves                                      

IČO: 37 176 846        DIČ : 10 420 808 53

Bankové spojenie:  VÚB banka, SNV, číslo účtu  SK38 0200 0000 0013 8794 3357/ 0200

 

Nie som platcom DPH.

FO registrovaná na OÚ Sp.Nová Ves, reg. číslo 810-9742.