PORADENSTVO

 Poradenstvo zahŕňa:

- zmeny v jednotlivých zákonoch, daňových, účtovných

- ich dopad na podnikateľské aktivity