Kontakt


Adresa:

Mgr. Slávka SLEBODNÍKOVÁ

Fraňa Kráľa 2                                                             

052 01 Spišská Nová Ves

 

Mobil:  0905 936 156

Email:

slebodnikova@danemzdy.sk , slavka.snv@gmail.com

 

 

Nájdete nás:

- budova Uranpresu, 1. poschodie vľavo, č. dverí 26

 

Mapa:

Fraňa Kráľa 2, SNV


 

 - tu sú naše fakturačné údaje: