MZDY, PERSONALISTIKA

 Naša spoločnosť sa stará o celú evidenciu súvisiacu s pracovným pomerom 

= od vstupu zamestnanca až po jeho odchod zo spoločnosti =


- vypracovanie pracovnej zmluvy, dohody, vedenie osobných údajov zamestnancov

- prihláška do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne

- výpočet mzdy na základe podkladov od klientov, výplatné pásky, mzdové listy

- vyhotovenie príkazov na vyplatenie miezd zamestnancov

- vyhotovenie príkazu na úhradu odvodov a dane zo závislej činnosti, daňového bonusu, zrážok zamestnancov

- evidencia nadčasov, dovoleniek, hodinových priemerov, práceneschopnosť

- rekapitulácia mesačná, ročná, sumarizácia poistného a daní

- čerpanie dovolenky, obdobia neprítomnosti, prehľad mzdy a mzdového zvýhodnenia

- potvrdenia o príjme, o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch

- vyhotovenie potrebných výkazov pre príslušné inštitúcie a ich doručenie

- mesačné prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch  na daň zo závislej činnosti a ich doručenie

- ročné hlásenie pre daňový úrad a jeho doručenie

- podklady pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

- rozviazanie pracovného pomeru - odhlášky, vypracovanie zápočtu rokov, evidenčného listu

- vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov