O firme

  • Mgr. Slávka  Slebodníková
    Mgr. Slávka Slebodníková

 

 

 

Firma  bola založená v apríli  2000 ako firma na vedenie účtovníctva,

miezd, personalistiky, poradenstva.

V prvých rokoch svojej existencie firma postupne spracovávala účtovníctva, mzdy, personalistiku pre malých podnikateľov, momentálne pracuje aj pre väčšie firmy.