Ostatné služby

EKONOMIKA - SLUŽBY » Ostatné služby

- daňové priznanie ak ste si nepožiadli o ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti

- daňové priznanie - príjmy z prenájmu

- daňové priznanie - daň z nehnuteľnosti

- daňové priznanie - daň z motorových vozidiel